الإعلانات

قناة تیلیجرام (سرباز روح الله رضوی)

تاريخ الإنشاء:

May 30, 2016, 3:12 p.m.

أعضاء:

1319

164

سرباز روح الله رضوی

انضم

یک #جهان_وطن ‏مفهوم جهان‌وطن در ضدیت با فاشیسم است نه ملی‌گرایی؛ اما چه کنیم که بسیاری از خودملی‌گرا پندارها در واقع فاشیست هستند؟ ارتباط با ادمین: @SarbazRoohullaRezvi

اخر تغير