الإعلانات

قناة تیلیجرام (کانال آخرین خبر)

تاريخ الإنشاء:

Oct. 8, 2015, 10:16 a.m.

أعضاء:

2546209

7882

کانال آخرین خبر

انضم

🔺در کوتاه ترین زمان به روزترین باشید 🔺تبلیغات👇 @akharinkhabarads 🔺شرایط و هزینه تبلیغ👇 @akharinkhabar_ads 🔺انتقاد-پیشنهاد-ارسال سوژه👇 @Akharinkhabar_pr 🔺ارتباط نهادها، سازمان‌های دولتی، ادارات و شرکت‌های خصوصی👇 @AkharinKhabarCPاخر تغير