الإعلانات

قناة تیلیجرام (كانال رسمي دكتررسول خضري)

تاريخ الإنشاء:

Aug. 18, 2016, 3:32 p.m.

أعضاء:

1502

236

كانال رسمي دكتررسول خضري

انضم

کانال اطلاع رسانی دکتررسول خضری نماینده دوره نهم و دهم مردم شریف پیرانشهرو سردشت و رییس کمیته رفاه و تامین اجتماعی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی. پیشنهادات و انتقادات : @ertebat_drkhezri . . .

اخر تغير