الإعلانات

قناة تیلیجرام (فالدونی مژگان)

تاريخ الإنشاء:

Nov. 16, 2018, 12:34 p.m.

أعضاء:

146923

0

فالدونی مژگان

انضم

برترین وپیشرفته ترین کانال فال وطلسمات با اساتیدمجرب بختت بستست میخوای بازش کنی؟ عشقت ترکت کرده میخوای برش گردونی؟ شوهرت خیانت کرده میخوای مثل موم تودستات باشه؟ پس وارد کانال شو تامشکلاتت حل بشه😉 09054606821 09024804697 @liana13970 @faghatkhoda2956

اخر تغير